Συνάντηση προεδρίου Δ.Σ.Θ. με τον Πρόεδρο του «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                    Θεσσαλονίκη 02 Σεπτεμβρίου 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

    Στα πλαίσια των επαναλαμβανομένων τακτικών συναντήσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με τον Πρόεδρο του «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». κ. Απόστολο Αρβανίτη, ορίστηκε για το νέο δικαστικό έτος ημερομηνία συνάντησης η 13η Σεπτεμβρίου 2010.
    Όσοι συνάδελφοι θέλουν να υποβάλουν ερωτήματα ή παρατηρήσεις, σχετικά με τη λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων ή άλλα νομικά ζητήματα, παρακαλούμε να καταθέσουν γραπτή αναφορά-αίτηση-καταγγελία στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (Γρ. 8) του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (υπόψη Επιτροπής Κτηματολογίου) μέχρι την Παρασκευή 10/09/2010.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
    Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης