Εικόνες από την συνάντηση του Προέδρου του Δ.Σ.Θ. κ. Μανόλη Λαμτζίδη και μελλών της επιτροπής Περιβάλλοντος του Δ.Σ.Θ. με εκπροσώπους της κίνησης ενεργών πολιτών Σταγείρων – Ακάνθου και εκπροσώπους των οικολογικών οργανώσεων ΚΑΛΛΙΣΤΩ, WWF

Εικόνες από την συνάντηση του Προέδρου του Δ.Σ.Θ. κ. Μανόλη Λαμτζίδη και μελλών της επιτροπής Περιβάλλοντος του Δ.Σ.Θ. με εκπροσώπους της κίνησης ενεργών πολιτών Σταγείρων – Ακάνθου και εκπροσώπους των οικολογικών οργανώσεων ΚΑΛΛΙΣΤΩ, WWF που έγινε στην βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Θ. την Πέμπτη 2/9/2010 στις 8:00 μ.μ.