Συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη σχετικά με ζητήματα φορολογικής μεταχείρισης των Δικηγόρων

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23-8 στο Υπουργείο Οικονομικών συνάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη, αρμοδίου για θέματα φορολογίας, με τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. κ. Ιωάννη Αδαμόπουλο, τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Θ. κ. Νικόλαο Βαλεργάκη, τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Πατρών κ. Νικόλαο Παπάκο, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.Π. κ. Ευάγγελο Τσουρούλη, τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Αντώνιο Αργυρό και τον Φορολογικό Σύμβουλο της Ολομέλειας Προέδρων Δ.Σ. κ. Ευστάθιο Μπακάλη.

 

Στη συνάντηση ο κ. Υφυπουργός ενημερώθηκε για τα θέματα, που αφορούν στη φορολογική μεταχείριση των Δικηγόρων, ιδίως δε για τις νόμιμες αμοιβές, την κατάργηση της επιβολής Φ.Π.Α. στις δικηγορικές υπηρεσίες, τη μεταβολή του χρόνου κτήσης του εισοδήματος από παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, την κατάργηση της επιβολής του τέλους επιτηδεύματος κ.λπ. Κατατέθηκε, μάλιστα, και σχετικό αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις της Ολομέλειας Προέδρων Δ.Σ. εφ’ όλων των ζητημάτων. Ο κ. Υφυπουργός δεσμεύθηκε να μελετήσει τα θέματα και να εξετάσει τις υποβληθείσες προτάσεις.

 

Η Ολομέλεια Προέδρων Δ.Σ. παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στο φορολογικό πεδίο και τίθεται ενάντια σε οποιαδήποτε απόπειρα άδικης φορολογικής μεταχείρισης του κλάδου.