Παράταση του εξαμήνου άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων στα δικαστήρια

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (τεύχος Β´) 2220/30-07-2012 με αρ.49693/24-07-2012 η ΚΥΑ Οικ.-Δικ. με την οποία ορίζεται ότι ειδικά το εξάμηνο της άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων στα δικαστήρια που έπρεπε να ξεκινήσει την 16-1-2012 μπορει να παραταθεί μέχρι την 15-9-2012.

Συνημμένα αρχεία: