ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ “ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ” ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είναι ο μοναδικός σε όλη τη χώρα Σύλλογος ο οποίος, παρακολουθώντας στενά τα ζητήματα της εύρυθμης λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων και προβαίνοντας ακόμη και πέραν των αρμοδιοτήτων του σε διαρκείς παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες προκειμένου να διευκολύνει το έργο των δικηγόρων – μελών του, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση μιας σειράς υποστηρικτικών μέτρων που έχουν άμεσα βοηθήσει στην ορθή λειτουργία τους, όπως είναι:

·         Η απασχόληση ασκουμένων δικηγόρων του ΔΣΘ στο κτηματολόγιο και το Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αναλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό το βάρος υποδοχής και εξυπηρέτησης των συναδέλφων, υποκαθιστώντας μερικώς τη λειτουργία μιας δημόσιας υπηρεσίας.

·         Η λήψη αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος ή αντιγράφου κτηματολογικού φύλλου από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης με κατάθεση της σχετικής αίτησης και τελικώς την παραλαβή τους από τα γραφεία του ΔΣΘ.

·         Η παροχή της ηλεκτρονικής σύνδεσης του Κτηματολογίου με το Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης.

·         Η δημιουργία αίθουσας Η/Υ στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης για τον ηλεκτρονικό έλεγχο των στοιχείων του Κτηματολογίου.

·         Η παροχή υλικοτεχνικής υποδομής για την άμεση εξυπηρέτηση των δικηγόρων (εκτυπωτές, πλέξι γκλας κλπ).

·         Η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κατάθεση εγγραπτέων πράξεων και υποβολή αιτήσεων με ραντεβού.

(Σημειώνεται ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα σας ενημερώσουμε για την ανάλογη δυνατότητα λήψης φύλλου και διαγράμματος και από το Κτηματολογικό Γραφείο Νεάπολης).

Προεξάρχουσα, ωστόσο, θέση στη λήψη πρωτοβουλιών του ΔΣΘ κατέχει η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» που αφορά στη συνεργασία για την παροχή υπηρεσιών προς τον Φορέα από Δικηγόρους – μέλη του ΔΣΘ, καθώς ως καινοτόμα λύση δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης του έμψυχου δυναμικού του ΔΣΘ με την κατ’ αποκοπή ανάθεση των περίπου 10.000 πράξεων που εκκρεμούν για νομικό έλεγχο στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης.

Στα πλαίσια, λοιπόν, της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης και μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής μελών του Συλλόγου μας στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, ο αριθμός των οποίων ανήλθε περί τα 600, την Τρίτη 28.9.2021 ο Πρόεδρος του ΔΣΘ, Στάθης Κουτσοχήνας, ο Β΄ Αντιπρόεδρος Γεώργιος Κουτσός, ο Γενικός Γραμματέας Πέτρος Σαμαράς, ο Ταμίας Αναστάσιος Ντούγκας, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κτηματολογίου του ΔΣΘ Σοφία Ζιάκα και ο Διευθυντής του ΔΣΘ Δαμιανός Πουλτουρτζίδης συναντήθηκαν με τον Γενικό Διευθυντή του Κτηματολογίου, Στέφανο Κοτσώλη, την αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Δήμητρα Μπίθα και τη Διευθύντρια Μαρία Κασάπη στα γραφεία της νέας βιβλιοθήκης επί της οδού Δωδεκανήσου 10Α, προκειμένου να συζητήσουν και να καθορίσουν τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής (ημερομηνία έναρξης και διάρκεια) των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, τα οποία σημειωτέον είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Δικηγόρων-μελών του ΔΣΘ, εφόσον το επιθυμούν, στη διαδικασία επιλογής που θα ακολουθήσει για την κατάρτιση Μητρώου Νομικών Εισηγητών που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης. Ο ΔΣΘ θα διοργανώσει και θα διεξάγει με οργανωμένο τρόπο την εκπαίδευση με αντικείμενο τη νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου (ν. 2308/1995, ν. 2664/1998), τη λειτουργία των υπηρεσιών των Κτηματολογικών Γραφείων και το περιεχόμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Με τη συγκεκριμένη συνεργασία, ο οποία θα λειτουργήσει πιλοτικά, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά προς όφελος των δικηγόρων – μελών του θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις για να ακολουθήσουν και άλλοι Δικηγορικοί Σύλλογοι στις περιοχές των οποίων τα Κτηματολογικά Γραφεία παρουσιάζουν πολύμηνη αναμονή καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων.