Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος της Ολομέλειας – Νέα έκδοση του portal.olomeleia.gr σε κινητα

Από σήμερα 27/9/2021 και ώρα 22:00 θα τεθεί σε λειτουργία νέα, αναβαθμισμένη λειτουργικά και αισθητικά έκδοση του portal.olomeleia.gr , η οποία περιλαμβάνει:
Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση εφαρμογών με προσαρμοστικότητά τους σε κάθε είδους συσκευή και οθόνη (Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Tablet, Κινητό)
Βελτίωση των υπηρεσιών προς τους Δικηγόρους, Δικηγορικές Εταιρείες – Ασκούμενους ακολουθώντας μεθοδολογίες που επιτρέπουν την παραγωγή μελλοντικών προσθηκών και προσαρμογών με την αξιοποίηση των υπαρχόντων στοιχείων.
Ομοιομορφία και λειτουργικότητα των σελίδων.

Στη νέα έκδοση οργανώθηκαν οι διαδικασίες με βάση τις ανάγκες των δικηγόρων, όπως προκύπτουν από την 8ετή αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος και εξασφαλίστηκε ότι το σύστημα θα είναι οικείο προς τους χρήστες, ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και διαθέτει ευελιξία, ταχύτητα και ασφάλεια.

Ο δικηγόρος έχοντας, πλέον, την δυνατότητα αναζήτησης της υπηρεσίας σε μικρότερες οθόνες (κινητού) μπορεί να πλοηγείται και να διεκπεραιώνει τις εργασίες του με ταχύτητα και ασφάλεια , χωρίς να διαταράσσεται η ροή που έχει συνηθίσει.

Υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας κάλυψης των καθημερινών αναγκών των δικηγόρων το πληροφοριακό σύστημα της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr έχει εμπλουτιστεί με νέες υπηρεσίες όπως

Ένορκες Βεβαιώσεις,

Νομική Βοήθεια,

Αιτήσεις Συμμετοχή σε σεμινάρια όπως Κτηματολόγιο, ΕΦΚΑ, ΠΚ., ΚΠΔ,

Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα που διασφαλίζει την πιστοποιημένη πρόσβαση των δικηγόρων σε αυτά όπως Ροή Μήνυσης, Κτηματολόγιο, Λήψη αποφάσεων Δικαστηρίων, Χρηματοδότηση Άσκηση στα Δικαστήρια και σε Δικηγορικά Γραφεία, Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων σε εισαγγελίες, Υπουργείο Μετανάστευσης,

Ψηφιακές Υπογραφές

Ήδη, μετά τον εμπλουτισμό του, το portal.olomeleia.gr παρέχει στους δικηγόρους περισσότερες από 100 ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Ο μεγάλος αριθμός των υπηρεσιών επέβαλε την αναδιοργάνωση – βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε το πληροφοριακό περιβάλλον να είναι χρηστικό για τους δικηγόρους, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και να διαθέτει ευελιξία, ομοιομορφία, ταχύτητα και ασφάλεια, ανεξαρτήτως του τόπου, του χρόνου και της συσκευής που χρησιμοποιεί ο δικηγόρος.

Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια της συντήρησής του από την Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων.

Για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζεται επικοινωνείτε άμεσα στα τηλέφωνα 6941 602 285, 6941 603 706 και 6944 981 792 από τις 9:00 το πρωί έως και 20:00 το βράδυ.