Συνάντηση αντιπροσωπείας της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας Προέδρων με εκπροσώπους της doValue

Αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, μετά την από 3.6.2021 απόφασή της, συναντήθηκε με εκπροσώπους της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων doValue, όπου εξετέθησαν όλα τα ζητήματα που επώνυμα είχαν θέσει συνάδελφοι από όλη την Επικράτεια για αθέμιτες και προσβλητικές πρακτικές της άνω εταιρείας προς τους πληρεξούσιους δικηγόρους οφειλετών της.

Η εταιρεία δεσμεύθηκε εγγράφως, με τη συνημμένη επιστολή της, ότι:

α) Θα δέχεται όλες τις νόμιμα θεωρημένες εξουσιοδοτήσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων, έστω κι αν αυτές δεν ταυτίζονται με το από αυτήν εκπονηθέν πρότυπο.

β) Η επικοινωνία της εταιρείας θα γίνεται μόνο με τους πληρεξούσιους δικηγόρους των οφειλετών και όχι με τους ίδιους τους δανειολήπτες.

γ) Θα δίνει προτεραιότητα στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση των δικηγόρων και στην, κατά το δυνατόν, ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.

Μετά ταύτα: α) Θα παρακολουθείται η εφαρμογή των παραπάνω δεσμεύσεων β) Καλούνται οι συνάδελφοι να ενημερώνουν τα θεσμικά όργανα του σώματος για τυχόν παρεκκλίσεις από τα ανωτέρω και γ) Ενόψει των αυτών, αναστέλλεται η από 3.6.2021 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, οποία επιφυλάσσεται να την επαναξιολογήσει ανάλογα με την εξέλιξη του θέματος.

Το γενικό θέμα της λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων θα τεθεί στον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή παρόμοιων συμπεριφορών στο μέλλον.

Συνημμένα αρχεία: