Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής των επιμέρους υποχρεώσεων των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).

Παρακαλούμε διαβάστε το επισυναπτόμενο ΦΕΚ

Συνημμένα αρχεία: