ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Α.ΔΙ.Θ. ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Α.ΔΙ.Θ. ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Εξετάζοντας το αίτημα πολλών συναδέλφων – μελών του Τ.Α.ΔΙ.Θ. και στοχεύοντας στη διευκόλυνση όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού συναδέλφων να καταστούν ταμειακά ενήμεροι ώστε να λάβουν άμεσα όλες τις καλύψεις που παρέχει το Ταμείο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Α.ΔΙ.Θ. αποφάσισε ομόφωνα, στη συνεδρίασή του της 31.1.2017, ότι τα ποσά που παρακρατούνται υπέρ του Ταμείου με τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών κι ενσήμων του Δ.Σ.Θ., συμψηφίζονται με την εισφορά των μελών του Τ.Α.ΔΙ.Θ.

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στη Γενική Συνέλευση του Τ.Α.ΔΙ.Θ. στις 13.5.2016, παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τα μη τακτοποιημένα ταμειακά μέλη, να ενταχθούν άμεσα στις παροχές του Ταμείου, χωρίς περίοδο αναμονής, με την καταβολή μόνο της τρέχουσας εισφοράς και ταυτόχρονο «πάγωμα» τυχόν παλαιότερων οφειλών. Αντίστοιχη δυνατότητα προβλέπεται και για τα μέλη που τυχόν είχαν διαγραφεί και επιθυμούν να επανεγγραφούν.

Πρακτικά, λοιπόν, καθίσταται εξαιρετικά συμφέρουσα η άμεση «επανενεργοποίηση» των συναδέλφων στο Ταμείο (τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων μελών) και η λήψη της πληρέστατης κάλυψης που παρέχει, στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών παροχών, καθώς παρέχεται η δυνατότητα στους συναδέλφους να καταβάλλουν την εισφορά τους (συνολικά ή εν μέρει) μέσω των προεισπράξεων των δικηγορικών αμοιβών, με ταυτόχρονο «πάγωμα» όλων των παλαιότερων οφειλών.

Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι η ενεργοποίηση των μελών συνεπάγεται την άμεση ένταξή τους και στο ομαδικό ασφαλιστήριο, που έχει συναφθεί με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία, το οποίο παρέχει πληρέστατη υγειονομική (και όχι μόνο) κάλυψη.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του ΤΑΔΙΘ:

Δωδεκανήσου 10 Β’ – 2ος όροφος, τηλ. 2310 544305

web: www.tadith.gr  e-mail: [email protected]

 

Θεσσαλονίκη, 1.2.2017

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.

         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ