ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ. ΣΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ ΚΑΙ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 12 Νοεμβρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΑΠΟ 12 ΕΩΣ ΚΑΙ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην από 10.11.2012 απόφασή της, αποφάσισε την:
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟ 12 ΕΩΣ ΚΑΙ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απελευθέρωση του Δικηγορικού Επαγγέλματος, τα φορολογικά μέτρα και την ένταξη του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ ΚΑΙ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές-Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών
5. Αιτήσεις Προσωρινών Διαταγών

Η κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και η προσθήκη-αντίκρουση επιτρέπονται χωρίς άδεια (άρθ. 237 ΚπολΔ)

Για τις ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Στα Πλημμελήματα:

Όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής (πλημμελήματα πραχθέντα προ της 1.1.2007 σε α΄ βαθμό και προ της 1.1.2006 σε β΄ βαθμό).

      Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                          Χρήστος Ηρ. Ράπτης