Συμμετοχή της ΟΣΥΕ στην απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ στις_17.05.2017

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.