Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για αλλαγή της ημερομηνίας αιτήσεων υποβολής προτιμήσεων

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας ότι οι προτιμήσεις για την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν στις 16-5-2017 και ημέρα Τρίτη αντί για τις 17-5-2017, ημέρα Τετάρτη λόγω της απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ για 17 Μαΐου, στην οποία συμμετέχουν και οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης 

του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης  

Ευανθία Θεοδωρακοπούλου

Ειρηνοδίκης Α΄