Συμμετοχή της ΟΣΥΕ στην 24ωρη Πανελλαδική Γενική Απεργία που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ την 27/11/2014

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.