Επικύρωση από το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. της απόφασης της ολομέλειας για πανελλαδική αποχή

Επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης της απόφασης της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων για Πανελλαδική αποχή από 25/11/2014 έως και 5/12/2014