Συμμετοχή της Ενωσης Υπαλλήλων Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης στην απεργία Γ.Σ.Ε.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 16/07/2013

Συνημμένα αρχεία: