Η Ένωση Υπαλλήλων Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης προκύρηξε δύο (2) επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες κάθε βδομάδα για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός

Συνημμένα αρχεία: