ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Επιστημονικών Εκδηλώσεων

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων Δ.Σ.Θ.

ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018

ΩΡΑ: 1:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ: Βιβλιοθήκη ΔΣΘ, Φράγκων 1 Μοσκώφ, 7ος όροφος.

Καλούνται οι συνάδερφοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Επιτροπή Επιστημονικών Εκδηλώσεων του Δ.Σ.Θ., να παραβρεθούν στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 1:00 μ.μ. στην Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Θ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής

Βασίλειος Σιαπέρας

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Δεοντολογίας

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση Επιτροπής Δεοντολογίας Δ.Σ.Θ.

ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018

ΩΡΑ: 1:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ: Βιβλιοθήκη ΔΣΘ, Φράγκων 1 Μοσκώφ, 7ος όροφος.

Καλούνται οι συνάδερφοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Δ.Σ.Θ., να παραβρεθούν στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 1:00 μ.μ. στην Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Θ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής

Βασίλειος Σιαπέρας