Ψήφισμα Δ.Σ.Θ. για την τριχοτόμηση του Πρωτοδικείου Αθηνών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Θεσσαλονίκη 7.6.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην με αριθμό 24/6.6.2018 συνεδρίασή του, δήλωσε ομόφωνα την αντίθεσή του στην πρόσφατη εξαγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης για την «τριχοτόμηση» του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η ορθή και ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης εξυπηρετείται με την επίλυση των ζητημάτων έλλειψης σε υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό στις ήδη υφιστάμενες Δικαστικές Υπηρεσίες, καθώς και με την προώθηση και υλοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων. Παράλληλα, πριν από οποιαδήποτε αντίστοιχη εξαγγελία, θα πρέπει αυτονόητα να προηγείται τεκμηριωμένη μελέτη και ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδίως δε με τα θεσμικά όργανα των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, Δικηγόρων και Δικαστικών λειτουργών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνει την ομόθυμη στάση του δικηγορικού σώματος και δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, καλεί δε τους συναδέλφους Αθηνών να συμμετάσχουν μαζικά στο διεξαγόμενο δημοψήφισμα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Ο Πρόεδρος                                                     Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                          Πέτρος Ε. Σαμαράς