Συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες

«Όποιος-α συνάδελφος ασχολείται με την μουσική, γνωρίζει οποιοδήποτε μουσικό όργανο ή τραγουδά και ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε  πολιτιστικές δραστηριότητες του Συλλόγου, καλείται να το γνωστοποιήσει  στο mail του Συλλόγου μας [email protected]  ή να αφήσει ιδιόχειρο
βιογραφικό-ενημερωτικό σημείωμα στη γραμματέα τού γραφείου τού Προέδρου.»