Συμμετοχή Δικηγορικών Γραφείων / Εταιρειών στο Πρόγραμμα Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιδοτούμενες θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο δικηγορικό σας γραφείο ή την δικηγορική εταιρεία στην οποία συμμετέχετε.

Η επιδοτούμενη πρακτική άσκηση σε Δικηγορικά Γραφεία / Εταιρείες είναι διάρκειας έξι (6) μηνών και θα ξεκινάει, σε κάθε κύκλο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα, επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο της Επιτελικής Ομάδας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Συνημμένα αρχεία: