Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 12 Μαρτίου 2018
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης  σε εφαρμογή του άρθρου 147 παράγραφος 1 Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4411/2016 στο άρθρο 26 παράγραφος 4 β’, καλεί όσους δικηγόρους – μέλη του έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαπενταετή δικηγορία να υποβάλουν, εφόσον επιθυμούν, δήλωση υποψηφιότητας ως μέλη για τη συγκρότηση των νέων πειθαρχικών συμβουλίων στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου μέχρι την 23.03.2018
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
        Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας
Ευστάθιος Β.Κουτσοχήνας                                   Πέτρος Ε. Σαμαράς