Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης και της 15ης Οκτωβρίου 2023.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: