ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΔΕΝ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ ΓΙΝΕΣΑΙ”

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΔΕΝ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ ΓΙΝΕΣΑΙ”