Συμπλήρωση εντύπων μετακίνησης από το Π.Σ. Εργάνη

 Τα νέα έντυπα μετακινήσεων, για πάγια βεβαίωση κίνησης προς και από την εργασία, για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους (μεταξύ των οποίων οι δικηγόροι), με περίοδο ισχύος από τις 06:00 του Σαββάτου, 7.11.2020 έως 30.11.2020, είναι διαθέσιμα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Για τη συμπλήρωση του εντύπου απαιτούνται τα εξής βήματα:

Α. Πρόσβαση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ: https://eservices.yeka.gr/ :
● Είσοδος με στοιχεία TAXISNET.

Β. Διαδικασία:
● Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Εισαγωγή
● Επιλογή: ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Αυτοαπασχολούμενου
● Η φόρμα προσυμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία του δηλούντος.
● Επιλέγεται μία ή εναλλακτικά δύο περιφερειακές ενότητες (μετακίνησης).
● Επιλέγεται ώρα μετακινήσεων («από» – «έως»).
● Η αίτηση – βεβαίωση υποβάλλεται, λαμβάνει Αριθμό Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να σωθεί ως αρχείο PDF.

Γ. Αναζήτηση ήδη Καταχωρημένων και Υποβληθεισών Βεβαιώσεων
● Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
● Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Αναζήτηση
● Επιλογή Φίλτρων και αναζήτηση. Από την Επιλογή της κάθε αίτησης μπορεί να γίνει εκτύπωση της βεβαίωσης

 

 

ΣTON KΩΔIKO3 ENTAΣΣONTAI KAI OI AKOΛOYΘEΣ:

METABAΣH ΣE ΔIKAΣTHPIO ΩΣ MAPTYPAΣ, ΔIKHΓOPOΣ, KATHΓOPOYMENOΣ,

AΠOΔEIKNYETAI AΠO ΣXETIKH KΛHΣH H BEBAIΩΣH ΔIKHΓOPOY.

METABAΣH ΣE ΣYMBOΛAIOΓPAΦO H ΔIKAΣTHPIO ΓIA ENOPKH BEBAIΩΣH

AΠOΔEIKNYETAI AΠO BEBAIΩΣH ΔIKHΓOPOY H KΛHΣH AN YΠAPXEI

KAΘE AΛΛH METAKINHΣH ΣE ΔIKAΣTIKH APXH H ΔIKHΓOPO H ΣYMBOΛAIOΓPAΦO AΠOΔEIKNYETAI AΠO KΛHΣH THΣ YΠHPEΣIAΣ H BEBAIΩΣH ΔIKHΓOPOY.

OI METAKINHΣEIΣ ΔIKHΓOPΩN ΣYNOΔEYONTAI AΠO TH ΣXETIKH ΦOPMA ΠOY KAΛYΠTEI TIΣ METAKINHΣEIΣ EΛEYΘEPΩN EΠAΓΓEΛMATIΩN