Συμπεράσματα εκδήλωσης της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία

 

με θέμα “Πολυνομία-Κακονομία-Ανομία: Ποιος ο δρόμος της ανόρθωσης;”

Συνημμένα αρχεία: