ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/8 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/8 ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ