ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ν. 3869/2010, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 21/27-4-2016 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: