Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη ασκούμενων δικηγόρων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.)

Συνημμένα το πλήρες κέιμενο της ανακοίνωσης.

Συνημμένα αρχεία: