Στις 01-12-2014 ξεκινά η υποβολή των δηλώσεων στον Καλλικρατικό Δήμο Έδεσσας

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: