Περαίωση της κτηματογράφησης και ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα των περιοχών που αναφέρονται στο συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: