Στάσεις εργασίας των σωφρονιστικών υπαλλήλων της δικαστικής φυλακής Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: