Απασχόληση 2 ασκουμένων στα πλαίσια της άσκησης τους στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.