ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΦΚΑ

Μετά από διαρκείς πιέσεις της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων προς το Υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ (βλ. το αίτημα του Προέδρου της Ολομέλειας προς τον Υπουργό Εργασίας και τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ εδώ καθώς και τις αποφάσεις της Ολομέλειας εδώ), ο e-ΕΦΚΑ προέβη σήμερα σε επιστροφές των πιστωτικών υπολοίπων γραμματίων έτους 2020 σε περίπου 3.000 συναδέλφους. Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη καθώς πλέον ανοίγει ο δρόμος, ώστε τα πιστωτικά υπόλοιπα από τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών δικηγόρων εκάστου έτους να επιστρέφονται τους πρώτους μήνες του επομένου έτους, και όχι στους τελευταίους όπως γινόταν μέχρι πρόσφατα (υπενθυμίζεται ότι τα πιστωτικά υπόλοιπα του 2019 επιστράφηκαν στις 30.12.2020).