Σημαντική ενημέρωση: έκδοση νέας ΚΥΑ 22.5.2021 – αλλαγές στη λειτουργία των Δικαστηρίων

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τη νέα με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31950/22.5.2021 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00».

Σχετικά με τη λειτουργία των Δικαστηρίων επισημαίνονται οι εξής σημαντικές διαφοροποιήσεις:

  • Ποινικές δίκες: πραγματοποιείται η εκδίκαση κακουργημάτων και πλημμελημάτων, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται έως τις 31.12.2024. Το Δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
  • Διοικητικές δίκες: δεν προβλέπεται πλέον αναστολή των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον του ΣτΕ, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και των προθεσμιών της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
  • Πολιτικές δίκες: προβλέπεται πλέον ότι συζητούνται με εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο και οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων νομής.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις Πράξεις των Διοικήσεων των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης και των προϊσταμένων των Κτηματολογίων/Υποθηκοφυλακείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ              ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

 

Συνημμένα αρχεία: