Ν. 4800/2021 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε προς γνώση σας το ν.4800/2021 “ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΤΕΚΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, τ. Α 81/21.5.2021.

 

Συνημμένα αρχεία: