ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» που αφορά στη συνεργασία για την παροχή υπηρεσιών προς τον Φορέα από Δικηγόρους – μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής μελών του Συλλόγου μας στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, ο αριθμός των οποίων ανήλθε στα 545, σας ενημερώνουμε ότι τα σεμινάρια, συνολικής διάρκειας είκοσι (20) ωρών, θα διεξαχθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας WebEx από τη Δευτέρα, 11.10.2021 μέχρι και την Παρασκευή, 15.10.2021 και από ώρα 15:30 έως 19:30 καθημερινά.

Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων με αντικείμενο τη νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου (ν. 2308/1995, ν. 2664/1998), τη λειτουργία των υπηρεσιών των Κτηματολογικών Γραφείων και το περιεχόμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας θα ελεγχθεί, καθόσον είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Δικηγόρων-μελών του ΔΣΘ, εφόσον το επιθυμούν, στη διαδικασία επιλογής που θα ακολουθήσει για την κατάρτιση Μητρώου Νομικών Εισηγητών που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης.

Όσοι συνάδελφοι δήλωσαν συμμετοχή, θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχουν δηλώσει, πέντε (5) ηλεκτρονικά μηνύματα με ειδικούς συνδέσμους – έναν για κάθε ημέρα παρακολούθησης, απαραίτητο για την είσοδό τους στα διαδικτυακά σεμινάρια. Τέλος, ενημερώνουμε ότι 15 λεπτά πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου θα αποστέλλεται υπενθυμιστικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Σε όλους τους συμμετέχοντες ευχόμαστε καλή παρακολούθηση!

 

           Ο Πρόεδρος                                                Ο Γενικός Γραμματέας

 Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                      Πέτρος Ε. Σαμαράς