ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Σε εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών που υπεγράφη μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Κτηματολογίου και αφορά στον νομικό έλεγχο εγγραπτέων πράξεων και τη νομική υποστήριξη των συναλλασσόμενων σε κτηματολογικά γραφεία, καλούνται οι συνάδελφοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα κατάρτισης, να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forms.gle/b7PQb1QfavmhAbLe8 μέχρι τις 17/9/2021.

Σημειώνεται ότι σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων σε ειδικά ζητήματα του Κτηματολογίου, ώστε στη συνέχεια να υποστηριχθεί η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης από δικηγόρους – μέλη του Δ.Σ.Θ. τόσο για τον νομικό έλεγχο των εγγραπτέων πράξεων όσο και για την επιτόπια υποστήριξη των υπηρεσιών του εν λόγω Κτηματολογικού Γραφείου.

Σας γνωρίζουμε ότι για τον χρόνο διεξαγωγής (ημερομηνία έναρξης και διάρκεια) του προγράμματος κατάρτισης, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

 

          Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                               Πέτρος Ε. Σαμαράς