Αποφάσεις Ολομέλειας: Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας – Προστασία Ευάλωτων Δανειοληπτών – Νομική Βοήθεια – Επικουρική Ασφάλιση

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 31.8.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Πολ.Δ

Το τεθέν σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Κ.Πολ.Δ, παρά τις όποιες βελτιώσεις του, συνεπεία σχετικών προτάσεων της Ολομέλειας, δεν επιλύει τα προβλήματα που αναδείχθηκαν από την εφαρμογή του ν. 4335/2015, δεν επιταχύνει και δεν απλοποιεί τις διαδικασίες και προτάσσει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Τραπεζών και των οικονομικά ισχυρών παραγόντων σε βάρος της προστασίας της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών και δη των πλέον ευάλωτων.

Η πρόβλεψη της πιλοτικής δίκης στις πολιτικές υποθέσεις, πέραν των ζητημάτων συνταγματικότητας που εγείρονται ως προς τον διάχυτο δικαστικό έλεγχο, στερεί από τους πολίτες την κρίση και προστασία στους προβλεπόμενους βαθμούς δικαιοδοσίας, στο δε ρυθμιστικό της πλαίσιο είναι βέβαιο ότι θα υπαχθούν, κυρίως, υποθέσεις τραπεζικών συμβάσεων και δανείων, εργατικών διαφορών και υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Η Ολομέλεια είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε συγκεκριμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 23.8.2021 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής αλλά και στην σπουδή της Κυβέρνησης να θέσει σε διαβούλευση, εν μέσω θέρους, ένα τόσο κρίσιμο σχέδιο νόμου.

Σε μία περίοδο, όπου παρατηρούνται τεράστιες καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις των Ελλήνων πολιτών, η Κυβέρνηση ενδιαφέρεται για την επίσπευση μόνο των δικών που αφορούν σε υποθέσεις Τραπεζών, Funds , οικονομικά ισχυρών συσσωματώσεων και του ιδίου του Δημοσίου.

Η Ολομέλεια θα διοργανώσει διαδικτυακή εκδήλωση-παρέμβαση για τις διατάξεις του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τα ζητήματα που ανακύπτουν με τη συμμετοχή έγκριτων νομικών επιστημόνων μεταξύ των οποίων: ο επίτιμος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Δημήτρης Κράνης, ο ομότιμος καθηγητής ΔΠΘ Κωνσταντίνος Καλαβρός, η καθηγήτρια ΑΠΘ Καλλιόπη Μακρίδου, ο αναπληρωτής καθηγητής ΔΠΘ Σπυρίδων Τσαντίνης, το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Νικολέττα Μπασδέκη και ο δικηγόρος Αθηνών Θεμιστοκλής Κλουκίνας, την Πέμπτη 9-9-2021.

Παράλληλα, θα προβληθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης spot καταγγελίας και πληροφόρησης της κοινής γνώμης για τις επιπτώσεις της συγκεκριμένης νομοθέτησης στην κοινωνία και θα αποσταλούν επιστολές στους βουλευτές όλων των κομμάτων.

Σε περίπτωση που η Κυβέρνηση εμείνει στις θέσεις της, η Ολομέλεια προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας να αποφασίσουν την αποχή των μελών τους από όλες τις πιλοτικές δίκες.

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

Η Ολομέλεια αποφάσισε να εισηγηθεί στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας την παράταση της αποχής των δικηγόρων-μελών τους μέχρι 30.9.2021 από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020, σύμφωνα με το ειδικότερο πλαίσιο που θα καθοριστεί, από την Συντονιστική Επιτροπή λαμβανομένου υπόψη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί ο προβλεπόμενος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, δεν έχει θεσπιστεί δια νόμου δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και δεν έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασμοί, δεδομένης της ιδιαίτερα αρνητικής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης.

3. ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Η Ολομέλεια, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τις ιδιαίτερα σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εκκαθάριση και καταβολή των αποζημιώσεων από την παροχή υπηρεσιών Νομικής Βοήθειας, οι οποίες φτάνουν μέχρι και τα τέσσερα χρόνια και την αδράνεια του Υπουργείου, για την αντιμετώπιση του θέματος που πλήττει την αξιοπιστία του ίδιου του θεσμού.

Η Ολομέλεια κρίνει ότι επιβάλλεται να νομοθετηθεί άμεσα ρύθμιση, με την οποία το ήμισυ της αποζημίωσης θα προκαταβάλλεται προ της οριστικής εκκαθάρισης, με μόνη την υποβολή στο ΤΑΧΔΙΚ, των κάτωθι δικαιολογητικών, τα οποία μπορούν να διαβιβάζονται και με ηλεκτρονικά μέσα:

α) της πράξης διορισμού του δικηγόρου,

β) του ειδικού γραμματίου προκαταβολής νομικής βοήθειας και γ) της βεβαίωσης της αρμόδιας δικαστικής ή άλλης αρχής σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων του δικηγόρου και το υπόλοιπο της αποζημίωσης θα καταβάλλεται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την απόδοση των νόμιμων κρατήσεων.

Η Ολομέλεια αποφάσισε να πραγματοποιηθεί κινητοποίηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για το θέμα αυτό με παράσταση των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και Δικηγόρων, σε χρόνο που θα αποφασίσει η Συντονιστική Επιτροπή.

Σε περίπτωση που η Κυβέρνηση εξακολουθήσει να αδρανεί, η Ολομέλεια προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους να αποφασίσουν τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων από την 1.10.2021 σε όλες τις υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας.

Η διεκδίκηση του δικηγορικού σώματος για την επίλυση του σημαντικού αυτού ζητήματος θα είναι διαρκής και συντεταγμένη.

4. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Ολομέλεια κρίνει, καταρχάς, θετικά το σχέδιο νόμου για την επικουρική ασφάλιση, κατά το μέρος που προβλέπει:

α) Την κρατική εγγύηση για την καταβολή των επικουρικών συντάξεων των νέων ασφαλισμένων, τουλάχιστον στο ύψος των εισφορών που έχουν καταβάλει μέσω κεφαλαιοποιητικού συστήματος και την μη κάλυψη στο μέλλον από τις εισφορές αυτές των αναλογιστικών ελλειμάτων του συστήματος.

β) Την κρατική εγγύηση για την καταβολή των επικουρικών συντάξεων των σήμερα ασφαλισμένων δικηγόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

γ) Το δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος, με τη λειτουργία του Ταμείου ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και τον έλεγχό του από τους προβλεπόμενους δημοσιονομικούς κανόνες

Αντίθετα, η Ολομέλεια διαφωνεί με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου που αφορούν ιδίως:

α) Στην μη αναφορά σε ρητή κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στην επικουρική ασφάλιση, ώστε να διασφαλίζεται και στο μέλλον το ύψος των επικουρικών συντάξεων·

β) Στη συμμετοχή των ασφαλισμένων στην διοίκηση του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).

γ) Στην κατάργηση της περιορισμένης ευθύνης των μελών του ΔΣ του ΤΕΚΑ.

Η Ολομέλεια θα παρέμβει κατά τη διαδικασία της νομοθέτησης για την υιοθέτηση των προτάσεών της και τη βελτίωση του σχετικού πλαισίου…