ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΓ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ικανοποιώντας το από 7.10.2021 αίτημα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Ευστάθιου Κουτσοχήνα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, αναγνωρίζοντας τα σοβαρότατα προβλήματα καθυστέρησης που συνεχίζουν να υφίστανται στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης λόγω του σωρευμένου όγκου συναλλαγών, αποφάσισε την τροποποίηση  της με αριθμό 25672/12.3.2012 Υ.Α., και όρισε νέο ωράριο εξυπηρετησης κοινού, αποκλειστικά για την παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων από τις 08:00 έως τις 14:00 και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, προκειμένου να καταστεί δυνατό να ολοκληρώνονται περισσότερες συναλλαγές.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης αναμένεται άμεσα η διεύρυνση του καθημερινού αριθμού των ραντεβού για το ΚΓ Θεσσαλονίκης, που, όπως ήδη γνωρίζετε, κλείνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://booking.open1.eu/ktimathess, χορηγία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 

 

Επισυνάπτονται:

– Η με αριθμό 52490οικ./11.10.2021 απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. 

– Το από 7.10.2021 αίτημα του Προέδρου του ΔΣΘ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης. 

Συνημμένα αρχεία: