Σεμινάριο επαγγελματικής επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος της Διά Βίου Μάθησης ΑΠΘ με τίτλο: «Διαχείριση νομικών κειμένων του αγγλικού νομικού συστήματος για επαγγελματική χρήση (ILEC)»

Διαχείριση νομικών κειμένων του αγγλικού νομικού συστήματος για επαγγελματική χρήση (ILEC)

 

Analysis of legal texts of the English legal system for professiοnal use (ILEC)

 

Το σεμινάριο έχει ως γενικό στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των δικηγόρων που έχουν συνεργασία με φορείς/εταιρίες στο εξωτερικό ή/και  ξένους πελάτες στην Ελλάδα, καθώς και των δικηγόρων που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο εξωτερικό, για να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία.

 

Ειδικός στόχος του σεμιναρίου είναι να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες δικηγόροι και απόφοιτοι Νομικών Σχολών δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτών και προφορικών κειμένων στα Αγγλικά. Πιο συγκεκριμένα, τα κείμενα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σχετικά με το αστικό δίκαιο, το εμπορικό, το ποινικό καθώς και το δίκαιο των επιχειρήσεων.

Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με το περιεχόμενο και τη δομή νομικών κειμένων που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής ενασχόλησής τους. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνουν καλύτερη επικοινωνία με πελάτες/φορείς στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν τις παραπάνω γνώσεις για την επαγγελματική τους ανέλιξη είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

 

Το σεμινάριο θα διδαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα

Το  σεμινάριο διαρκεί 25 ώρες.

Κόστος συμμετοχής: 200 Ε

Βεβαίωση συμμετοχής

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: έως 2/4/2014

 

Έναρξη: 9/4/2014

 

Πληροφορίες:        www.glossika.gr

• Γεωργία Κωνσταντίνου

τηλ. 2310-997923, email: [email protected]

• Ιωάννα Δουλιάκα

τηλ. 2310-997572, email: [email protected]