Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης προτίμησης-εξαίρεσης (ΜΟΝΟ για όσους ΔΕΝ έχουν υποβάλλει έντυπη) για το διορισμό ως δικαστικού αντιπροσώπου στις εκλογές 2014

Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης προτίμησης-εξαίρεσης για το διορισμό ως δικαστικού αντιπροσώπου στις εκλογές 2014 θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας

https://portal.olomeleia.gr/el/user/sign-in

Οι κωδικοί που θα χρησιμοποιήσετε είναι οι ίδοι που χρησιμοποιείτε για την σύνδεση στον “Ισοκράτη”.

Παρόλα αυτά θα σταλθεί ενημερωτικό email σ’ όλα τα μέλη του συλλόγου μας με αναλυτικές οδηγίες για την σύνδεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις θα γίνονται ΜΟΝΟ εγγράφως ή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.