Σεμινάριο Ε.Σ.ΔΙ. με θέμα: “Ελεύθερος αθέμιτος ανταγωνισμός / Πνευματική ιδιοκτησία”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενημερώνει τα μέλη του ότι στα πλαίσια της συνεργασίας με τη Διεύθυνση της Εθνικής Σχολής Δικαστών θα παρασχεθεί για πρώτη φορά η δυνατότητα συμμετοχής δικηγόρων στο επιμορφωτικό πρόγραμμα Δικαστικών Λειτουργών που διοργανώνει η Ε.Σ.ΔI. στις 6 και 7.12.2018 με θέμα: «Ελεύθερος αθέμιτος ανταγωνισμός / Πνευματική ιδιοκτησία».

Εξαιτίας του πιλοτικού χαρακτήρα της δράσης, η πρόσκληση αφορά σε αριθμό τριάντα (30) συμμετοχών συναδέλφων.Σε περίπτωση υπέρβασης του άνω ορίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση για όλους τους συμμετέχοντες. 

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα να αποστείλουν μήνυμα στην  ηλεκτρονική διεύθυνση dsthe@otenet.gr μέχρι τις 5.12.2018 και ώρα 15.00′, με θέμα «Σεμινάριο Ε.Σ.ΔΙ.»

Θεσσαλονίκη, 30.11.2018

         Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας

 

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                            Πέτρος Ε. Σαμαράς

 

Συνημμένα αρχεία: