Σεμινάριο Δια Βίου Μάθησης με τίτλο “Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο – Κυβερνοασφάλεια”

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο – Κυβερνοασφάλεια”, διάρκειας 40 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί­­ εξ αποστάσεως και θα υλοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα και για την υποβολή αιτήσεως βλ. εδώ: