Διαδικτυακό συνέδριο με θέμα: Διαπολιτισμικές ταυτότητες και διακρίσεις στον Ευρωπαϊκό Νομικό Χώρο

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) σας προσκαλεί στο διαδικτυακό συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται με την υποστήριξη του Έργου Jean Monnet (Εrasmus+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:”Discourses on the constitutional identity of the European Union: the EU Charter of Fundamental Rights/ EU Rights”, με θέμα:

 «Διαπολιτισμικές ταυτότητες και διακρίσεις στον Ευρωπαϊκό Νομικό Χώρο»

 Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom, την:

 Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022, στις 18:00.

 Για την παρακολούθηση του διαδικτυακού συνεδρίου απαιτείται εγγραφή  μέσω του συνδέσμου: https://zoom.us/webinar/register/WN_dKcF1nm4STevzEc9WIxgJw

 Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Συνημμένο το πρόγραμμα του συνεδρίου.