ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Ο νέος κανονισμός  General Data Protection Regulation (GDPR), καθιστά από 25/05/2018 αναγκαία την παρουσία των DPO σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.  Άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων από το ΚΕΚ ΔΡΑΣΗ.

 

Πρόγραμμα σεμιναρίου:

Ενότητα 1: Νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα (Ν. 2472/1997, 3471/2006).

Ενότητα 2: Kανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR)

Ενότητα 3:Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Ενότητα 4:Ασφάλεια Πληροφοριών/Δεδομένων (Information Security) και Διαχείριση κινδύνου (Risk Management).

Ενότητα 5: Εκτίμηση αντίκτυπου (PIA), μεθοδολογίες, κατάρτιση.

Ενότητα 6: Διαχείριση περιστατικών παραβίασης δεδομένων (Data Breach).

Ενότητα 7: Διαδικασία συμμόρφωσης  (GDPR Compliance).

 

Εισηγητής: Ιγγλεζάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής  Νομικής ΑΠΘ

Διάρκεια: 15 ώρες,

Κόστος: 800 ευρώ

Ημέρες Διεξαγωγής: Παρασκευή, Σάββατο

Χώρος Διεξαγωγής: Βασ. Όλγας 116 με Π.Συνδίκα 8

Δηλώστε συμμετοχή στο: 2310 888314