Σεμινάρια Ευρωπαϊκού Ενωσιακού Δικαίου

Η Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου αποφάσισε να διοργανώσει σειρά σεμιναρίων σε κρίσιμα και επίκαιρα θέματα ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου που απευθύνονται σε νέους νομικούς, δικαστές και δικηγόρους, με σκοπό την ενημέρωση για τις νεότερες εξελίξεις της νομολογίας, της  θεωρίας, αλλά και της νομοθεσίας στα ζητήματα που θα αναλυθούν.

Προγραμματίζονται δώδεκα σεμινάρια που θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά μία φορά την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα 6-8 μ.μ., τις ημερομηνίες που αναγράφονται στη συνημμένη Ανακοίνωση. Η συμμετοχή στα σεμινάρια θα είναι δωρεάν.  Εισηγητές θα είναι μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης, μέλη του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ και μέλη ΔΕΠ.

Στη συνημμένη Ανακοίνωση περιλαμβάνονται τα θέματα των εισηγήσεων και οι εισηγητές.