ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016, 4-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συνημμένα η αφίσα των σεμιναρίων