ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Συνημμένα η αφίσα και η πρόσκληση της εκδήλωσης