Σχετικά με τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.

1. «Οδηγίες για τον τρόπο διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014»

2. “Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας”