Πρόγραμμα εξετάσεων ασκουμένων δικηγόρων Α’ περιόδου 2014 & πίνακας συμμετεχόντων υποψηφίων επισυναπτόμενος

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γίνεται γνωστό στους υποψηφίους δικηγόρους ότι η εξέταση της γραπτής δοκιμασίας των προκηρυχθεισών εξετάσεων της Α’ περιόδου   Μαρτίου 2014 θα γίνει στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες και τα ακόλουθα μαθήματα:
1)    02-05-2014  ημέρα Παρασκευή   ώρα (17.30 – 20.30) ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2)    03-05-2014   ημέρα   Σάββατο  ώρα (09.00-12.00)  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
3)    03-05-2014  ημέρα   Σάββατο  ώρα  (17.00-20.00) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
4)    04-05-2014  ημέρα   Κυριακή  ώρα    (09.00-12.00) ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
5)    04-05-2014  ημέρα   Κυριακή  ώρα   (17.00-20.00) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
      Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στον τόπο των εξετάσεων  τριάντα (30) λεπτά  πριν από την έναρξη  της καθορισθείσας εξέτασης. Επιτρέπεται   η  χρήση μόνο κωδίκων και νόμων και όχι οποιουδήποτε άλλου εντύπου, σημειώσεων ή άλλων βοηθημάτων (όχι συγγράμματα, σχολιασμένοι Κώδικες ή Κώδικες με ιδιόχειρες σημειώσεις), καθώς επίσης οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου (ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets, κινητών τηλεφώνων).
      Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική  ταυτότητά τους ή ταυτότητα ασκούμενου δικηγόρου, άλλως δεν θα γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις.
                                                         Θεσσαλονίκη  16-4-2014                                             
                                            Η Γραμματέας της Εξεταστικής Επιτροπής

                                                              Δέσποινα Σταλίδου